og真人

当前位置: > 工作动态 > og真人 >

浙江省困难残疾人家庭无障碍改造对象确认名单公示

时间:2019-06-19 09:43来源:og真人_og真人网址-官网APP下载 未知 作者:桐乡残联

浙江省桐乡市困难残疾人家庭无障碍改造对象名单

序号

所在镇

联系人

所在社区

1

chongfuzhen

yujianlin

dongancun

2

chongfuzhen

lvgenquan

dongancun

3

chongfuzhen

chenbingyuan

minlicun

4

chongfuzhen

shenmeigen

lishuncun

5

chongfuzhen

yuguoliang

minlicun

6

chongfuzhen

qianjuanhua

zhongfucun

7

chongfuzhen

shenyuejie

lijiabacun

8

chongfuzhen

sunyuefang

lijiabacun

9

chongfuzhen

chenhao

chenjiadaicun

10

chongfuzhen

zhoujinjiang

dianjietangcun

11

chongfuzhen

tianxingliang

maoqiaodaicun

12

chongfuzhen

zhangquangen

og真人 maoqiaodaicun

13

chongfuzhen

tanzigao

shangshicun

14

chongfuzhen

zhangjuanli

shangshicun

15

chongfuzhen

yangtongxing

shangshicun

16

chongfuzhen

lukunquan

shangshicun

17

chongfuzhen

zhongzhengsheng

dongancun

18

chongfuzhen

lvxuefen

dongancun

19

chongfuzhen

lvdongyu

dongancun

20

chongfuzhen

huxianghong

lianfengcun

21

chongfuzhen

caihangen

lianfengcun

22

chongfuzhen

zhangleqing

lumucun

23

chongfuzhen

wanghongwei

lumucun

24

chongfuzhen

zhoujinping

lishuncun

25

chongfuzhen

zhongbinghui

huaguangcun

26

chongfuzhen

yinaiwei

liuliangcun

27

chongfuzhen

qiuhongxing

xinqiaocun

28

chongfuzhen

huajuru

zhicuncun

29

chongfuzhen

lvchunlin

yujiaqiaocun

30

chongfuzhen

zhuhuixian

zhicuncun

31

chongfuzhen

xiongyingen

lianfengcun

32

chongfuzhen

wencaifa

lishuncun

33

chongfuzhen

qiuzhangxue

lishuncun

34

chongfuzhen

zhouxifei

lianfengcun

35

chongfuzhen

maweiming

qianjiadaicun

36

chongfuzhen

zhufana

xinyicun

37

chongfuzhen

libaokun

chengjiaocun

38

chongfuzhen

jinyuegen

minlicun

39

chongfuzhen

maozhengyi

xinqiaocun

40

chongfuzhen

zhanggaoyan

jingweicun

41

chongfuzhen

tengweigen

nanyangcun

42

chongfuzhen

huhuixing

wufengcun

43

chongfuzhen

yangchubiao

liuliangcun

44

chongfuzhen

zhangzuquan

zhicuncun

45

chongfuzhen

wangyixiao

nanyangcun

46

chongfuzhen

xiajinshou

minlicun

47

chongfuzhen

xuliuyun

dongancun

48

chongfuzhen

yangyuting

lijiabangcun

49

chongfuzhen

wanghuiyu

zhongshanshequ

50

chongfuzhen

fanxiaoqiang

yuxishequ

51

chongfuzhen

yuyu

wanlicun

52

damazhen

shenyunhai

xinancun

53

damazhen

tanggenfang

xinancun

54

damazhen

shujianwen

og真人 jizibangcun

55

damazhen

zhangtaoying

jizibangcun

56

damazhen

shenqi

maxicun

57

damazhen

fugenxian

maxicun

58

damazhen

yangyunfu

yongfengcun

59

damazhen

yushuixing

xiangyangcun

60

damazhen

yaosonghu

limingcun

61

damazhen

liyuesheng

limingcun

62

damazhen

shenfangrong

guangmingcun

63

damazhen

feijianliang

guangmingcun

64

damazhen

guchunde

chongyicun

65

damazhen

zhangyugen

baifucun

66

damazhen

humaomao

baifucun

67

fengmingjiedao

gujianliang

zhongquncun

68

fengmingjiedao

wangxuerong

jianshengcun

69

fengmingjiedao

xuchunrong

lianzhuangcun

70

fengmingjiedao

wangchunhua

xinnongcun

71

fengmingjiedao

lingjuanying

xinnongcun

72

fengmingjiedao

yuzhixin

xinnongcun

73

fengmingjiedao

shaoyadong

xinnongcun

74

og真人 fengmingjiedao

yaohailong

xiniuqiaocun

75

fengmingjiedao

fanyueqin

lujiayuancun

76

fengmingjiedao

guqiuying

huannancun

77

fengmingjiedao

wudongwei

huannancun

78

fengmingjiedao

shenxingqing

og真人 lujiayuancun

79

heshanzhen

dongfuying

baquancun

80

heshanzhen

shenkunchao

baquancun

81

heshanzhen

shenyuesong

baquancun

82

heshanzhen

shixichang

huataicun

83

heshanzhen

qianyuqi

huataicun

84

heshanzhen

zhongliangen

dongbangtoucun

85

heshanzhen

luzhangqing

heshancun

86

heshanzhen

zhuhuiying

heshancun

87

heshanzhen

zhangboxing

yantoucun

88

heshanzhen

caipeili

yantoucun

89

heshanzhen

liasi

miaotoucun

90

heshanzhen

shenbingliang

shilanqiaocun

91

heshanzhen

chukunliang

wangjianongcun

92

heshanzhen

luzifu

wangjianongcun

93

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

jiangdejin

yingfengcun

94

og真人 kaifaqu(gaoqiaojiedao)

shendongkun

fanqiaocun

95

og真人 kaifaqu(gaoqiaojiedao)

weishuntang

luowancun

96

og真人 kaifaqu(gaoqiaojiedao)

yanjiansheng

gaoqiaocun

97

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

shenmingjiang

gaoqiaocun

98

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

jinweiqiang

maoshuibangcun

99

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

zhangkunjiang

maoshuibangcun

100

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

yaoxiaoting

maoshuibangcun

101

og真人 kaifaqu(gaoqiaojiedao)

xuxukun

luowancun

102

og真人 kaifaqu(gaoqiaojiedao)

liyongjiang

luowancun

103

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

lixuerong

luowancun

104

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

fanjianqing

luowancun

105

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

chenzujiang

luowancun

106

og真人 kaifaqu(gaoqiaojiedao)

xuwenjin

luowancun

107

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

jinxingbao

luowancun

108

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

shenbingqiang

luowancun

109

og真人 kaifaqu(gaoqiaojiedao)

lvjianjiang

sancuncun

110

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

yudesong

gaoqiaocun

111

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

yuxiangbao

yuefengcun

112

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

yaoxiaoming

anlecun

113

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

shangyuehua

yongancun

114

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

zhujianzhong

yongancun

115

og真人 kaifaqu(gaoqiaojiedao)

yaopingqiang

yingfengcun

116

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

zhangfurong

caojingcun

117

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

shenyingchang

caojingcun

118

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

chenzhebing

shiqiaocun

119

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

chenjinrong

xiangzhuangcun

120

og真人 kaifaqu(gaoqiaojiedao)

weimingda

qilicun

121

og真人 kaifaqu(gaoqiaojiedao)

fanyongfu

qilicun

122

og真人 kaifaqu(gaoqiaojiedao)

shenweidong

tingqiaocun

123

kaifaqu(gaoqiaojiedao)

chenweifeng

tingqiaocun

124

puyuanzhen

panyang

yonglecun

125

puyuanzhen

lihaiping

yonglecun

126

puyuanzhen

zhouguoying

yonglecun

127

puyuanzhen

xujianlin

yonglecun

128

puyuanzhen

xieyongkun

xingangcun

129

puyuanzhen

liyongzang

xindongcun

130

puyuanzhen

zhangyu

xinpucun

131

puyuanzhen

guhairong

xinmiaozhicun

132

puyuanzhen

panxiuyuan

meiyuanshequ

133

puyuanzhen

jinhaifang

xingqicun

134

puyuanzhen

huangjiahua

xingqicun

135

puyuanzhen

wangqu

xingqicun

136

shimenzhen

zhongyonge

chunliqiaocun

137

shimenzhen

qiuchunlin

shufengcun

138

shimenzhen

luzhiguo

og真人 chunliqiaocun

139

shimenzhen

shizhanggen

lujiazhuangcun

140

shimenzhen

duhongliang

lujiazhuangcun

141

shimenzhen

shenjianhua

baimatangcun

142

shimenzhen

liximing

baimatangcun

143

shimenzhen

lifengbao

erdadaicun

144

shimenzhen

tuliming

dongchicun

145

shimenzhen

lulianxing

yexincun

146

shimenzhen

shenxiaoting

yexincun

147

shimenzhen

qixinrong

zhoushutangcun

148

shimenzhen

wuxia

minliancun

149

shimenzhen

dongbingnan

minliancun

150

shimenzhen

zhulinkui

minliancun

151

shimenzhen

tangbingxin

og真人 zhoushutangcun

152

shimenzhen

wangyuping

anquancun

153

shimenzhen

zhoulinxing

yuxishequ

154

shimenzhen

xueyindi

zhoushutangcun

155

shimenzhen

wuyunqing

og真人 yuxishequ

156

shimenzhen

shijianqing

og真人 erdadaicun

157

shimenzhen

shenyunna

gaoyangcun

158

shimenzhen

zhuangqi

chongancun

159

shimenzhen

liujinyue

yanjingqiaocun

160

shimenzhen

xumeie

og真人 zhoushutangcun

161

shimenzhen

yaoliping

yuxishequ

162

shimenzhen

caianwen

anquancun

163

shimenzhen

wulichun

guihuacun

164

shimenzhen

weixiaoqing

minfengcun

165

shimenzhen

tangsanna

og真人 zhoushutangcun

166

tudianzhen

guyuqin

haixingcun

167

tudianzhen

yuehongyuan

hongxingcun

168

tudianzhen

zhujiaxing

haixingcun

169

tudianzhen

yusenxiang

huifengcun

170

tudianzhen

zhupeiying

haixingcun

171

tudianzhen

qianjiangwen

hengfengcun

172

tudianzhen

zhanglingbao

huifengcun

173

tudianzhen

xuhailin

hongxingcun

174

tudianzhen

xuyouqi

hongxingcun

175

tudianzhen

zhufugen

hengfengcun

176

wuzhenzhen

chenshurong

zaolincun

177

wuzhenzhen

zhujinxiang

xiuxishequ

178

wuzhenzhen

huhailiang

danqiaocun

179

wuzhenzhen

zhujianfen

baimaduncun

180

wuzhenzhen

panyugen

dongjiacun

181

wuzhenzhen

zhangliujin

jinniucun

182

wuzhenzhen

qianfenghua

chenzhuangcun

183

wuzhenzhen

yaoyongming

chenzhuangcun

184

wuzhenzhen

guizhicheng

yinxingshequ

185

wuzhenzhen

wuasan

wuxingcun

186

wuzhenzhen

zhouyongshan

wuxingcun

187

wuzhenzhen

shenaiguo

og真人 duifangqiaocun

188

wuzhenzhen

chentiantai

wuxingcun

189

wuzhenzhen

lujianhua

zheyuecun

190

wuzhenzhen

luozhangfu

yanjiacun

191

wuzhenzhen

caoxuekun

pengjiacun

192

og真人 wutongjiedao

mojinming

taoyuancun

193

wutongjiedao

fanjianming

tongxincun

194

wutongjiedao

fanjinrong

tongxincun

195

og真人 wutongjiedao

jiangrongsheng

chengxicun

196

og真人 wutongjiedao

zhongjianqiu

chengxicun

197

og真人 wutongjiedao

fanyuexiang

chengxicun

198

og真人 wutongjiedao

xuyinqiu

og真人 huannanshequ

199

og真人 wutongjiedao

luxiaorong

huannanshequ

200

og真人 wutongjiedao

shihuiying

chengnancun

201

wutongjiedao

qiujiying

chengnancun

202

og真人 wutongjiedao

xiazhangqing

qianlincun

203

og真人 wutongjiedao

gumeixian

qianlincun

204

wutongjiedao

wangguorong

yangjiamenshequ

205

wutongjiedao

fanjunhao

yangjiamenshequ

206

wutongjiedao

dingzhenyi

jiuqushequ

207

og真人 wutongjiedao

zhujianfeng

sanxincun

208

wutongjiedao

shenxiaohua

chengdongcun

209

wutongjiedao

buxia

jiuqushequ

210

wutongjiedao

yanghaigen

chengdongcun

211

wutongjiedao

zhujinhai

sanxincun

212

wutongjiedao

zhangyueliang

sanxincun

213

wutongjiedao

wanglinju

sanxincun

214

og真人 wutongjiedao

wangxiaofen

sanxincun

215

wutongjiedao

zhangdongyao

sanxincun

216

zhouquanzhen

lilimin

xiaoyuantoucun

217

zhouquanzhen

shaoxingquan

houtangcun

218

zhouquanzhen

zhuyunhai

og真人 chaohuishequ

219

zhouquanzhen

qianbinghao

og真人 qujiabangcun

220

zhouquanzhen

qufangnan

og真人 qujiabangcun

221

zhouquanzhen

yangliya

yimacun

222

zhouquanzhen

zhujiali

yimacun

223

zhouquanzhen

shenwenxian

yimacun

224

zhouquanzhen

zhongyunquan

yimacun

225

zhouquanzhen

yulihong

censhancun

226

zhouquanzhen

zhuangmingyan

censhancun

227

zhouquanzhen

tufengxian

censhancun

228

zhouquanzhen

shijiangen

censhancun

229

zhouquanzhen

feida

og真人 chaohuishequ

230

zhouquanzhen

zhongying

zhongancun

231

zhouquanzhen

zhujiankang

zhongancun

232

zhouquanzhen

chenguoping

qingshicun

233

zhouquanzhen

yangyaoying

qingshicun

234

zhouquanzhen

mayongqiang

qingshicun

235

zhouquanzhen

hufagen

shishantoucun

236

zhouquanzhen

xugenwei

og真人 shishantoucun

237

zhouquanzhen

lumeiyin

mamingcun

238

zhouquanzhen

liyuxian

mamingcun

239

zhouquanzhen

qianhuilian

mamingcun

240

zhouquanzhen

laixiaolin

yemingcun

241

zhouquanzhen

songjuanmei

xiaoyuantoucun

242

zhouquanzhen

shenbingqiang

wancuncun

243

zhouquanzhen

gaoxianggen

wancuncun

244

zhouquanzhen

qianguoliang

wancuncun

245

zhouquanzhen

yubingjin

qinghecun

246

zhouquanzhen

yaoxiaoyan

nanzhuangcun

247

zhouquanzhen

feixuhong

jinjiabangcun

248

zhouquanzhen

xialifeng

jinjiabangcun

249

zhouquanzhen

chenliguo

jinjiabangcun

250

zhouquanzhen

zhouyuenan

og真人 jinjiabangcun

251

zhouquanzhen

fengaer

daocuncun

252

zhouquanzhen

gukaiping

baqiaocun

253

zhouquanzhen

penghanjie

baqiaocun

 

 

 

 


标签:

   基层信息统计
   

og真人_og真人网址-官网APP下载1

bbin体育_bbin体育网址-官网APP下载 ev体育滚球 BBIN真人_bbin真人在线-官网APP下载 bb滚球王-官网APP下载 中国体彩网app_中国体彩官方app下载安卓 AG真人国际厅 - 官网首页 500电竞网址 泛亚电竞_泛亚电竞官方网站-官网APP下载 雨燕体育_雨燕体育直播_雨燕直播足球 c位体育app AG真人国际厅和旗舰厅